top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverGump

Transformer Talks - Dylan Caufrier

"Haal alles uit de kast" is de slogan op de website van onze eerste gast.


Cabinet Manager verzamelt alle plannen, keuringsverslagen, manuals en noodcontacten per technische installatie digitaal op één plek. De oplossing die je team helpt om vlotter, kostenefficiënter en veiliger te werken.
Wie is Dylan Caufrier? Wie is Lightstream?


Dylan is een gepassioneerd 'elektriker', 20 jaar bezig, vader van twee kinderen. Lightstream is een studiebureau, wij zijn gespecialiseerd in alles wat electrical engineering betreft.


We zijn gestart als een freelance project in 2015, in 2019 overgegaan naar een BV en intussen zijn we aan het werken met verschillende ingenieurs.


Waar past daar dan het cabinetmanager gedeelte in?


CabinetManager is eigenlijk ontworpen deels uit frustratie van onze as-built technicus. Zij worstelen heel vaak met de vertaling van de papieren versie naar de digitale, omdat er heel veel verschillende versies in zaten.


We hebben langzaamaan beginnen kijken hoe we dat kunnen oplossen en de oplossing daarvoor is CabinetManager. CabinetManager zorgt er eigenlijk voor dat een technieker steeds de meest recente informatie krijgt. Elke wijziging die de technieker wil uitvoeren, komt ondubbelzinnig terecht bij de tekenaar. Wat ervoor zorgt dat digitalisaties hier staan.


Heb je dan extra werk om een type CabinetManager er bij te nemen?


Inderdaad


Waar heb je daar in het begin mee gestruggeld om ergens toch die stap te zetten? Want er zijn wel andere uitdagingen die daarbij komen.


Er zijn heel veel uitdagingen. Je hebt een idee, je werkt een Proof of Concept uit. Dat ziet er al wat kleuterig uit, maar blijkt wel te werken. Maar goed, dat is geen product. Dan komt het idee van, oké, hier kunnen we wel iets gaan meedoen.


Er is daar inderdaad wat vraag naar. Het kan een oplossing gaan betekenen. Hoeveel budget gaan we daar tegenover gaan stellen? Gaan we daarvoor programmeurs in dienst nemen? Gaan we dat gaan outsourcen? Een zeer geweldige opdracht eigenlijk.


Waar heb je dan gezien dat dat idee misschien wel wat tractie had?

Het idee dat ik heb, vanuit lightstream sowieso, maar de markt wil dat ook wel. Heel veel is afgecheckt geweest tijdens COVID.

Iedereen had tijd op een gegeven moment. Eén zaak was, oké, we speelden met het idee.

We hadden al een kleine proof of concept. Heel eenvoudig. Je scant je QR-code, je krijgt een elektrisch schema en je kunt dat gaan aanpassen.


Want die aanpassing komt dan terecht bij de tekenaar en daar konden we met Lightstream ook als het ware als een one-stop shop gaan fungeren. De techniekers van onze klanten doen de aanpassingen en wij beheren het schema en documentatie.


Dus we gaan luisteren bij bedrijven. Worstelen jullie ook met dat probleem? En zou eventueel een samenwerking met een licentie voor jullie een oplossing zijn? En heel vaak kregen we ook die feedback. Ja, een zeer goede oplossing.


Maar eigenlijk hebben we die services niet nodig. De software is reeds geweldig. Vandaar dat het ineens een totaal ander business werd.

Sowieso werkt het versterkend ook voor Lightstream, want stel dat de klant vandaag nog geen services afneemt bij Lighstream, kan dat altijd in de toekomst.

Dat was initieel het idee om een enabler te zijn voor onze services.


Dan zeiden de partijen zelf of de klanten zelf: "dat product interesseert ons wel, maar de zaken en aanpassingen, dat gaan we zelf doen."


Wil dit zeggen dat je CabinetManager kan inzetten los van Lightstream?


Tuurlijk, uiteindelijk initieel, draai of keer het, was het eigenlijk ook een beetje het idee. Het was enerzijds de frustratie wel bij onze tekenaar, maar ergens wisten we wel dat dit een algemeen probleem is.


Toen ik vroeger bij een machine kwam, dan is er vaak één iets wat ontbreekt en dat is voornamelijk de informatie. Dus je weet totaal niet meer met wat je bezig bent. En als je daar nog even verder over nadenkt, die noodzaak, iedereen geeft nood aan zo'n tool.


Als je bijvoorbeeld kijkt, elektrisch gezien, in 2023 waren er 66 ongevallen door elektrisering, waarvan dat 30% bleek dat dat was, omwille van het feit dat zij werken met onvolledige informatie. Die 66 ongevallen, dat heeft uiteindelijk geleid tot 1186 dagen werkonbeschikbaarheid. Dat zijn dus 1186 dagen dat uw technieker er niet in is.


Die maatschappelijke impact daarvan is gigantisch.


Het is inderdaad een klassieker bij heel veel productiebedrijven. Je hebt elektrische kasten, je trekt dat open, dat is meestal een map waar dan de helft uitgescheurd is, en de andere helft is beklad, waar je heel moeilijk de naamgeving zelf vindt.


Eigenlijk is CabinetManager veel meer dan enkel elektrische schema's?


Oorspronkelijk inderdaad geconcipieerd als zijnde van, goed, we gaan daar elektrische installaties mee gaan beheren. Maar goed, als je kijkt naar een industriële productieproces, het is meer of elektriciteit alleen. Je zit met machines, je zit met mechanische componenten, een heel stukje proces, piping,... noem het op, heel veel disciplines.


En elke discipline heeft wel die verzuchtingen, die nood aan informatie. En de cleanliness van CabinetManager is dan uiteindelijk dat je al die disciplines kunt gaan behartigen met één doel. Ja.


Heb je dan altijd een draadloze verbinding nodig? Wat als je deze niet hebt?

Dat is een moeilijke, dat is iets inherent natuurlijk aan mobiele applicaties, dat je altijd wel verbinding moet hebben. Veel van de klanten, uiteraard, die zorgen ervoor dat zij een uitgebreid wifi-netwerk hebben.


En anderzijds, zien we nu ook wel dat de klanten van vandaag... industriële tablets hebben meestal een 4G-module, zelfs al een 5G-module, waarmee je die verzuchtingen wel kunt oplossen. Oké. Op zich hebben wij nog weinig ervaring met plaatsen waar het echt niet werkt.


Maar stel, je hebt geen internet, dan kan je informatie gaan opvragen op een plaats waar je wel internet hebt, gebruiken daar waar nodig (op een plaats zonder internet) en van zodra je terugkomt op een plaats waar er wel internet is, worden alle zaken weer opgeladen. Dus het werkt ook offline.


Op welke type bedrijven wordt gemikt met Cabinet Manager?

Wij mikken met Cabinet Manager uiteraard voornamelijk op de industriële productiebedrijven, het kan zijn in de staalindustrie, het kan zijn in de voedingsindustrie, maar het heeft ook zeer grote meerwaarde op fabrieken of bedrijven met heel veel zaken die ver verspreid zitten.


En dan denk ik bijvoorbeeld aan een Aquafin watermaatschappij die her en der pompstations hebben. Het voordeel van CabinetManager is, dat men overal op het systeem kan.


Als je spreekt over overal, dan zit je in een cloud-omgeving, dan komt automatisch de vraag van, oké, hoe secure is dat?

Het cybersecurity-stuk is heel hot, moet ook heel hot zijn, de dag van vandaag is het ook heel belangrijk.


Hoe coveren jullie dat met Cabinet Manager?

Wel, Cabinet Manager is uiteraard gebouwd op een software-platform, het is een effectief een cloud-platform. Het zit in het Google datacenter, dus zoals je zegt, op een veilige plaats.. Ik denk dat er geen veiligere plaatsen zijn, dat is één zaak.


Twee, cybersecurity, zeker de dag van vandaag, is zeer hot. Denk aan ransomware, je mag er niet aan denken dat je uiteindelijk niet meer aan je informatie raakt. Wel, CabinetManager werkt met snapshot recovery, normaal kan je binnen vier minuten tijd bij een ransomware attack de data recupereren.


Oké, nice. En wie was dan uw eerste klant?

Goh, verschillende. Het is getest geweest op ArcelorMittal, daar draait het intussen ook al voor een stuk.


Christeyns is ook een van onze grotere klanten. Zij hebben eigenlijk de volledige digitalisation-as-a-service oplossing, waarbij ze enerzijds gebruik maken van CabinetManager en anderzijds de lightstream-services die er dan eigenlijk voor zorgen dat alle technische documentatie volledig up-to-date is en conform te werken


Dat geeft eigenlijk echt wel twee typen klanten. Binnen een Arcelor een mastodont, bij wijze van spreken.Gigantisch veel kast- en informatie van machinerie. Terwijl Christeyns is vermoedelijk iets kleiner. Klopt het dat bij grotere klanten hun eigen engineeringsdienst daar verder mee werkt en kleinere ook sneller de service kant zullen gebruiken?


Allebei zijn mogelijk.

We zien inderdaad de grote bedrijven, die hebben een eigen engineering-afdeling, hebben misschien ook een digitalisatie-afdeling. Het kan ook hybride zijn, dat wij effectief nauw in tandem mogen werken met die afdelingen.

Maar, zeer, zeer belangrijk is het ook voor kleine bedrijven. Dat zien we voornamelijk.


Als er iets is waar een klein bedrijf mee rekening moet houden, is het enerzijds dat. De technici zijn al beperkt in aantal, hebben al taken genoeg. Digitalisering komen ze niet aan toe.


Zelf een platform gaan opzetten, is ook al zeer moeilijk. En daar zien we inderdaad ook wel dat wij een grote meerwaarde zijn.


Zie je daar dan niet een schrik van bedrijven?

Ja, maar goed, dat zijn wel nog altijd mijn documenten, mijn schema's.


Wat als mijn cabinet manager niet meer wil gebruiken? Wat gebeurt er met mijn documenten? Ben ik die dan kwijt? Of kunnen ze die dan, dat mag ik recupereren?


Zeer goeie vraag. Ik denk, wij zijn een van de weinigen die eigenlijk van in het begin ervoor gekozen hebben om ervoor te zorgen dat het CabinetManager geen vendor lock-in heeft. Wat bedoelen we daarmee? Uiteindelijk zijn we van mening dat je als klant eigenaar moet zijn van alles.


Dat wil zeggen, enerzijds, je bent eigenaar van uw QR-code. Maar uiteraard, je bent ook eigenaar van uw data. Vandaar ook dat CabinetManager zo is opgebouwd.


De QR-codes zijn van u. Uiteindelijk zorgt CabinetManager voor de vertaalslag van uw QR-code naar de juiste documentatie.


Stel dat je na veertig jaar zegt, we gaan toch naar een complexer softwarepakket. Het kan een QR-code zijn van u, de data is van u. Uiteindelijk moet je ervoor zorgen dat die vertaalslag er is.


Dus eigenlijk kan je bestaande QR-codes die op installaties of machines staan, gebruiken? Dezelfde QR-code kun je gebruiken om al die data er aan te koppelen?


Dat is ook een veiligheidsoverweging.


Waarom? Als je een machine hebt en je gaat bijvoorbeeld heel veel industriële installaties gebruiken, die nu al een lock-out-tag-out-procedure, hebben we daar software voor. Maar even goed, stel je hebt het elektrisch gedeeld, dan zien we nu heel vaak een QR-code naar een SharePoint-verhaal. Daar kun je ook iets over vertellen.


Maar dan moet er ook voor het mechanische plan nog een QR-code komen. Wat krijg je dan? Dat is gewoon een slordigheid op die machine, want daar staan vijf QR-codes op. Welke QR-code er hangt, voor welke toepassing, het zorgt alleen maar voor twijfel.

Vandaar dat wij ook zeggen, nee, eigenlijk kies je gewoon voor één QR-code. Neem in een QR-code een SAP-nummer, of gelijk wat ook.


Ik hoorde je zeggen SharePoint. Hoe maak je dat vergelijk met een SharePoint inderdaad?


Oh, we zien heel veel, als we bij klanten gaan zien we inderdaad, heel veel bedrijven die zeggen, we hebben wel iets soortgelijks. We werken met een SharePoint waarmee we dan met een URL-link in een QR-code toegang verzorgen naar die informatie.


Maar wat is daar het grote probleem in? Dat is aan de ene zijde die schaalbaarheid. Je moet je voorstellen, wat is dat? Voor alles wat bestaat moet je een apart linkje aanmaken, je moet dat allemaal gaan bijhouden en je moet dat gaan monitoren.


En net zoals dat in de installatie groeit, groeit ook dat verhaal. Op een gegeven moment wordt er gekozen of we gaan dat toch eens gaan verplaatsen, of we gaan dat in een ander server gaan verplaatsen, of we gaan de linken veranderen voor ieder. Wel, in dat verhaal van het werken met QR-codes met een URL in een QR-code embedded, zorgt dat er eigenlijk ook voor dat je overal je QR-codes moet gaan vernieuwen of gaan checken.


Wat is dan de ROI (Return on Investment)?

Ja. ROI of... Ja, goed. Enerzijds, papierbesparing is zeer mooi, maar ik kan me niet voorstellen dat bedrijven het daarvoor doen.


Ik denk dat de grootste ROI een cijfer is, op basis van efficiëntie. Wat zien we nu? In onderhoudsteams, met een man of tien, zie je als ze gebruik maken van CabinetManager, dat ze eigenlijk een man vrijspelen. Gewoon door die efficiëntie. Alsook een kopieerapparaat.


Informatie moet verspreid worden. Die informatie moet gewoon terug bij die machine terechtkomen. Dat is gewoon immens veel werk.


En heel vaak een verborgen kost dat iedereen vergeet. Dat is gewoon een rondlopende technicus. Jij bent niet bezig met onderhoud. Jij bent bezig met papier te verspreiden.


Ik zag ook een post rond sustainability, vooral rond papierbesparing?


Klopt. Er was eigenlijk een afdeling van ArcelorMittal die naar ons kwam. Die zeiden, moet je nu wat weten, ons papierverbruik, wij houden dat bij. Het is een afdeling die zeer sterk bezig is met as-builtverwerking. Wij kunnen echt zeggen dat onze installaties up-to-date staat.


Doorlooptijden en asbuiltverwerking van 2-3 weken. Dat is echt zeer sterk. Zij zaten op 88.000 plaatsen per jaar papier.

Dat komt ongeveer overeen op, ik dacht dat het 400 kilo papier was. Het was gigantisch. Dan moet je je voorstellen, 88.000 plaatsen waarop ze nog papier verspreiden bij een installatie.


Dat is bijna een man-jaar dat een technicus bezig is met het verdelen van papier. Interne postbode eigenlijk. Interne postbode.


Waar zie je verbeterpunten in de toekomst?


Momenteel hebben we al heel veel zaken.


Men kan zijn informatie gaan raadplegen. Men kan informatie gaan bijwerken. Men kan in het geval van een probleem een extra hulplijn inroepen van een expert binnen het bedrijf.

Waarbij ze niet meer moeten gaan zoeken. Wie gaat mij helpen? De expert staat effectief gelogt bij de machine. Ze kunnen heel eenvoudig bellen.


Ze kunnen problemen melden. Waar zitten we nu? Zodra er een probleem gemeld wordt krijgt de verantwoordelijke een mail uit het systeem met de probleemstelling en eventuele oplossing. Dat is al een mooie verbetering.


Maar we zijn daar nog niet. Waar kijken we nu naar? Samenwerken met verschillende maintenance software, zoals Maximo, Ultimo, SAP, Plant Maintenance,...


Om de logging van maintenance tickets nog te verbeteren, dan kunnen ze problemen melden naar het systeem. Waar ook een onderhoudsprogramma moet plaatsvinden.


Ze kunnen die opladen. Zodra ze bij de machine komen en hun maintenanceprogramma hebben, kunnen ze daar gelijk raadplegen. Eigenlijk, als het ware, het digitale Zwitsers zakmes zijn.


Dat zijn voornamelijk nu de uitbreidingen waar we zeer actief op aan het werk zijn. Het is eigenlijk uitwisseling met bestaande systemen.


In communicatie heb je het vaak over Digital Twins, hoe zie je dat?


Een digital twin is de digitale representatie van je industriële installatie op het vlak van documentatie. Dat is voor mij de vertaling.


Dat zijn enerzijds je elektrische schema's, anderzijds je mechanische plannen, de P&ID's, de isometrie van de piping, gewoon de volledige technische bouw van je installatie. Dat is voor mij een digital twin. Dat is vandaag het probleem waar de meeste bedrijven mee worstelen, hoe die heel snel actueel te krijgen.


Ga je dan ook meer gaan koppelen met datacollectie systemen waarin je richting een voorspellend karakter gaat wanneer er een bepaalde faling zou kunnen zijn in jouw kast?


Ik denk dat dat nog een zeer moeilijke is. Zijn we daarmee bezig? Zeker wel. Zoals ik al zei, ons eerste project die we nu gaan uitwerken is de koppeling met de maintenance software.


Een volgende klik zou zijn dat we effectief gaan zeggen, nu kunnen we echt heel goed problemen, issues en de oplossingen gaan uitwisselen. Dan wordt het zaak om uit te zoeken hoe vaak die voorkomen. Dan gaan we dat predictive maintenance stuk, een heel grote stap kunnen zetten.


Wat is het project waar je het meest trots op bent?

Hola, ons project. Het is niet zo één project dat ik er kan uitnemen. Als je ziet, hier binnen de Lightstream ben ik het meest trots op.


We zijn een team van zeven mensen die zeer imposante projecten elektrisch gaan ontwerpen. Waarbij wij de kennispartner zijn van een bedrijf. Ik ben er zeer trots op.


één van de projecten is Arcelor die zegt: "we hebben hier een probleem, Lightstream help ons."


Dat is voor mij... Daar ben ik trots op. Lightstream is echt onze kennispartner. Dat kan zijn voor een klein issue, een minor issue, tot zeer grote projecten waar ze echt op ons vertrouwen, tot in detail gaan uitwerken.


Wat is dan de ambitie naar de toekomst toe? Waar zie je jezelf binnen drie jaar?


Binnen drie jaar? Enerzijds de groei bij Lightstream uiteraard. Morgen meer projecten, grotere projecten uiteraard. En anderzijds het CabinetManager verhaal natuurlijk, dat we toch wel graag zien als een vaste waarde binnen het onderhoudsarsenaal van de technici binnen Europa.Comments


bottom of page